Logotip de la botiga
0,00 veure carret

Condicions generals de compra

https://www.plantillascoimbra.cat és una pàgina web de comerç electrònic (d'ara a endevant, "Botia Online") propietat de Plantillas Coimbra, S.L., incrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 26767, Foli 69, Fulla B107887 i Inscripció 2, amb domicili al C/Severo Ocho, s/n - P.I. Font del Ràdium (08403 - Granollers - Barcelona) i amb Código de Identificación Fiscal número B60501368

El Client és la persona física o jurídica que contracta els productes o serveis comercialitzats des de la Botiga Online.

1. Botiga Online

https://www.plantillascoimbra.cat es dedica a la venta a distància de complements i cura del calçat.

2. Informació i dades

L'Ús d'aquesta pàgina web és per majors de 18 anys i l'usuari declara que és major d'edat.

La zona de venda dehttps://www.plantillascoimbra.cat és global.

https://www.plantillascoimbra.cat es reserva el dret a modificar els continguts, productes o serveis comercializats des de la pàgina web, així com les ofertes comercials presentades a qualsevol moment.

https://www.plantillascoimbra.cat fa tots els esforços dins dels seus mitjans per oferir la informació continguda en el website de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè a tot moment a la voluntat dehttps://www.plantillascoimbra.cat, es procediria inmediatament a la seva correcció. D'existir un error tipogràfic en alguns dels preus mostrat i algun Client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error,https://www.plantillascoimbra.cat li comunicarà al Client aquest error i el Client tindrà el dret de rescindir de la seva compra sense cap mena de cost per part seva.

Els continguts de la pàgina webhttps://www.plantillascoimbra.cat podrien, en ocasions, mostrar informació provisional sobre alguns productes. En el cas que la informació facilitada no correspongués a les caracterítiques del producto el Client tindrá dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

3. Procediment de compra

Per realizar una compra, el Client ha de sel·leccionar els productes que desitgi comprar i agregar-los al carret de compra mitjançant el botó "Compra". Una vegada hagi agregat els productes que desitgi comprar al carrer, ha de fer clic al botó "Passar per caixa".

Per procesar la comanda haurà de facilitar les dades que se li sol·licitin, tret que disposi de registre com a client, i optar per el metode de pagament que prefereixi. Una vegada facilitada la informació sol·licitada i acceptada la comanda per part del Client, la compra s'ha realitzat. ATENCIÓ: El preu expressat no inclou els gastos d'envio que es poden generar perque les tarifes varien en funció del destí i el pes de la comanda final.

4. Impostos aplicables

Els preus dels productes exposats en aquesta pàgina web dehttps://www.plantillascoimbra.cat, inclou l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que, en el seu cas, sigui procedent aplicar.

Les compres que vagin a ser entregades dins del territorio de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea estaran subjectes a IVA. Les compres que hagin de ser entregades en territoris d'Estats no membres de la Unió Europea, Canarias, Ceuta o Melilla estaran exempts d'IVA.

5. Forma de pagament

Al formular la comanda, el client pot escollir lliurement abonar les compres que realitzi mitjançant tarjeta (Visa) o transferència. En determinats casos i per prevenir possibles fraus. https://www.plantillascoimbra.cat es reserva la possibilitat de sol·licitar una forma de pagament concreta en el cas de que no s'acrediti fefaentment la identitat del comprador.

6. Enviament dels productes

La Botiga Online ofereix diferents sistemes d'envio. El Client podrà sel·leccionar la forma d'envio d'entre les possible per la seva zona d'envio. Haurà de tenir en consideració que els plaços d'entrega, la qualitat del servei, el punt d'entrega i el cost seran diferents per cada forma de transport i que l'envio serà realitzat per operadors de transport i no per la Botiga Online.

https://www.plantillascoimbra.cat envia les comandes als seus clients a través de diferents empreses de transport urgent de reconegut prestigi nacional i internacional. La data d'entrega al domicili del Client, serà entre 24-48 hores (sempre que no es comuniqui al client una data diferent), a partir de la data del pagament i expedició de la comanda des del magatzem i dependrá de la disponibilitat del producto escollit i de la zona d'enviament. Els terminis de temps de transport són orientatius.

7. Drets del Client i política de devolucions

https://www.plantillascoimbra.cat no garantitza als seus Clients la disponibilitat ni el termini d'entrega dels productes que s'ofereixin des de la pàgina web, excepte la dels productes en els que expressament es citi una determinada garantia o disponibilidad.

https://www.plantillascoimbra.cat garantitza als seus clients la possibilitat d'anul·lar la seva comanda a qualsevol moment i sense cap cost sempre que l'anul·lació es comuniqui abans de que la comanda hagi estat posada a disposició del transportista para el seu enviament.

Donat el caracter del producte, s'admeten devolucions d'aquells productes que presenten roptures degut a les causes del transport i/o la qualitat no sigui correcte (Per causes d'higiene) per aquell Client disposerá d'un termini de 30 dies naturals des de la recepció de la comanda per resoldre el contracte i realitzar la devolució del producte adquirit. El Client comunicarà ahttps://www.plantillascoimbra.cat dins del termini estipulat i per qualsevol mitjà admès en dret, el seu desig d'exercitar el dret de resolució del contracte. La comanda retornada haurà de ser entregada juntament amb l'albarà d'entrega i en el seu cas amb la factura emesa ahttps://www.plantillascoimbra.cat

El client no podrà retornar cap article que hagi comprat a la Botiga Online de https://www.plantillascoimbra.cat per polítiques d'higiene encara que no hagin estat oberts ni utilitzats, tinguin l'etiqueta original i conservin l'embolcall o la caixa original. Només s'admetran canvis si el comprador es compromet a enviar el producte a Plantillas Coimbra. I la botiga online verificarà que no hagi estat utilitzat ni hagi estat obert. Sempre que s'hagin respectat tots els requisits, https://www.plantillascoimbra.cattornarà els diners de la compra a través d'un abonament, mitjançant una transferència bancària la compte indicada pel Client, dels articles adquirits o bé, tornarà a enviar el producte, dependrà de l'acord entre comprador i venedor. Les despeses d'enviament originals de la comanda seran reemborsats.

Si un producte diferent al sol·licitat pel Client fos lliurat per error dehttps://www.plantillascoimbra.cat, aquest serà retirat i se li entregarà el producte correcte sense cap recàrrec adicional pel Client. Per qualsevol incidència relacionada amb la devolució dels articles de la nostra botiga pot contactar amb el departament d'Atenció al client vía correo electrònic: info@plantillascoimbra.com o per teléfon: 938 403 161.

8. Obligacions del Client

El Client dehttps://www.plantillascoimbra.cat es compromet en tot moment a facilitar informació verídica sobre les dades sol·licitades en els formularis de registre d'usuari o de realització de la comanda, i mantenir-los actualitzats en tot moment.

El client accepta les presents condicions generals recollides en el present contracte.

https://www.plantillascoimbra.cat , facilitarà al Client un identificar i una contrasenya (segons el cas, escollits pel client). El Client, es compromet a guardar de forma confidencial i com la màxima diligència les seves claus d'accés personal.

9. Seguretat i confidencialitat

https://www.plantillascoimbra.cat garantitza la seguretat i confidencialitat en totes les seves transaccions. Totes les operacions bancàries es realitzen a través d'un servidor segur, basat en l'estàndar SSL que protegeix les dades.

Totes les dades personals facilitades pel Client ahttps://www.plantillascoimbra.cat seran inclosos en un fitxer de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de Plantillas Coimbra, S.L. En compliment del que es disposa a la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Client, en tot moment pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició sobre les seves dades personals comunicant per correo electrònic a info@plantillascoimbra.com o C/ Severo Ochoa, s/n - P.I. Font del Ràdium (08403 - Granollers - Barcelona).

10. Disponibilitat

https://www.plantillascoimbra.cat no garantitza la disponibilitat continua i permanent del servei de botiga online. Queda exonerada d'aquesta manera de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la falta de disponibilitat de la botiga online. En aquests casos, plantillascoimbra.cat farà tot el possible per avisar amb una antelació de 24 horas a la interrupció.https://www.plantillascoimbra.cat no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització del servei de la botiga online.

11. Horaris

https://www.plantillascoimbra.cat es poden realitzar compres durant les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana, durant tot l'any.

12. Legalització aplicable i jurisdicció competent

Les compravendes realitzades sonhttps://www.plantillascoimbra.cat es sotmeten a la legislació española. En el cas de qualsevol conflicte o discrepància la jurisdicció competent serà la que estableixi la legislació española amb la seva llei de consumidors i usuaris.

13- Nul·litat i ineficiència de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa a les presents Condicions Generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint a les presents condicions generals en tota la resta, cinsiderant-se tal disposició total o parcialment no inclosa.