Logotip de la botiga
0,00 veure carret

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES CONTACTES

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: PLANTILLAS COIMBRA, S.L..
CIF: B60501368
Dir. Postal: P.I. FONT DEL RÀDIUM C/SEVERO OCHOA, s/n - 08403 (GRANOLLERS)
Teléfon: 938403161
E-Mail: info@plantillascoimbra.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A PLANTILLAS COIMBRA, S.L. tractem les seves dades amb la finalitat principal de mantenir la nostra agenda de contacte,

a) Com a persona de contacte per a mantenir relacions amb l’entitat jurídica o organització ven la que vostè presta els seus serveis.

b) Com a interessat que s’ha posat en contacte amb nosaltres consultant-nos o sol•licitant-nos alguna informació, per poder atendre’l.

Com a finalitat addicional, en cas de que se li hagi sol•licitat autorització i ens l’hagi concedit, tractarem les dades per l’enviament de comunicacions comercials.

Per a quan temps conservarem les dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran en la finalitat principal:

a) En cas de tractar-se d’una persona de contacte per a mantenir relacions amb l’entitat jurídica o organització en la que vostè presta els seus serveis, es conservaran mentre es mantingui la nostra relació amb l’entitat jurídica o organització, i dins dels terminis legals que poden derivar-se de la relació amb la entitat jurídica o organització.

b) En el cas que l’interessat s’hagi posat en contacte amb nosaltres, fins a 6 mesos després d’atendre el seu requeriment, per si es produïssin per la seva part comunicacions posteriors en referència a la consulta o requeriment d’informació.

En la finalitat addicional d'enviament de comunicacions comercials, conservarem les dades fins que no ens manifesti la seva oposició a continuar rebent les nostres comunicacions.

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:

L'empresa NO prendrà decisions automatitzades.

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades amb la finalitat principal de manteniment d'agenda de contactes és:

a) En cas de tractar-se d'una persona de contacte per mantenir relacions amb l'entitat jurídica o organització en la que vostè presta els seus serveis, és la satisfacció del interès legítim del responsable, acord amb l'art. 6.1.f del RGPD.

b) En el cas que l'interessat s'hagi posat en contacte amb nosaltres, la base legal és l'obtenció del seu consentiment.

Amb la finalitat addicional d'enviament de comunicacions comercials, la base legal pel tractament de les dades és l'obtenció del seu consentiment.

A quins destinataris es comunicaran les dades?

Durant el període de duració del tractament no comunicarem les seves dades a tercers.

A PLANTILLAS COIMBRA, S.L. contarem amb la col•laboració de tercers prestadors de serveis que en cada cas hem pogut contractar i que, per la prestació d'aquest servei, pot ser necessari que tingui accés a les seves dades de caràcter personal, però que els tractaran amb totes les garanties legals exigibles, seguint les nostres instruccions i prèvia subscripció d'un contracte de protecció de dades en les que exigim, entre altres, tractar les dades exclusivament per a finalitats pactades, aplicar mesures tècniques i organitzatives adequades, així com suprimir i retornar les dades al finalitzar el servei.

Així mateix, utilitzem encarregats de tractament en recursos programari a l'empara de l'acord EU-US Privaty Shield

A PLANTILLAS COIMBRA, S.L. seguim amb uns criteris estrictes de sel·lecció de tercers prestadors de serveis amb la finalitat de donar compliment a les nostres obligacions i matèria de protecció de dades.

Quins son els drets quan ens faciliten les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si PLANTILLAS COIMBRA, S.L. estem tractant dades personals que els concernent o no.

A si mateix, té:
Dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals.
Dret a sol·licitar la seva rectificació.
Dret a sol·licitar la seva supressió.
Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
Dret a oposar-se al seu tractament.
Dret a la portabilitat de les dades.
Dret a retirar el consentiment prestat.
Dret a la informació.
Dret a oposar-se a ser objecte de decisions individuals automatitzades.

Per exercir els seus drets, dirigeixi un escrit adjuntant una còpia del seu DNI a:

PLANTILLAS COIMBRA, S.L.
Exercici dret protecció de dades
P.I. FONT DEL RÀDIUM C/SEVERO OCHOA, s/n
08403 - GRANOLLERS

, o bé remet un email a: info@plantillascoimbra.com

A si mateix, l'informem que pot dirigir-se a l'Agència Española de Protecció de Dades (www.aepd.es) per obtenir informació addicional o per presentar una reclamació, per exemple, si no has obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets.